Правила соревнований ФПСПДУ

П І Д В О Д Н Е     П О Л Ю В А Н Н Я

 

ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ

 З М І С Т    

I. Загальні положення    

         1.1. Визначення        

         1.2. Характер змагань 

                                                                                      

2. Організація змагань    

         2.1. Керівництво       

         2.2. Положення про змагання   

         2.3. Заявки на участь у змаганнях  

         2.4. Мандатна комісія  

         2.5. Технічна комісія   

         2.6. Комендант змагань та комендантська команда

         2.7. Лікар змагань  

         2.8.  Представник Федерації

2.9. Відповідальність

                                              

3. Учасники змагань 

         3.1. Допуск до участі

         3.2. Склад команди

         3.3. Обов’язки та права учасників

                                                                          

4. Суддівська колегія      

         4.1. Загальні положення

         4.2. Головний суддя   

         4.3. Заступник Головного судді по спортивній частині  

         4.4. Заступник Головного судді по техніці та обладнанню

         4.5. Заступник Головного судді по мед забезпеченню

         4.6. Головний секретар і секретарі

         4.7. Старший суддя

         4.8. Старший суддя комісії визначення результатів і суддя КВР

         4.9. Судді  на акваторії

         4.10. Суддя при учасниках

         4.11. Суддя-інформатор

         4.12. Суддя по нагородженню

 

5. Проведення  змагань 

         5.1. Тривалість

         5.2. Судна супроводу

         5.3. Умови проведення змагань

         5.4. Збереження і зважування улову

         5.5. Визначення результатів

         5.6. Особистий залік

         5.7. Командний залік

         5.8. Штрафи загальні

         5.9. Протести

5.10.Протокол змагань

 

   6. Місце проведення

6.1. Акваторія змагань

6.2. Заходи безпеки

 

                7. Спорядження та обладнання               

                               

 

         Додаток 1. Попередня заявка                                                

         Додаток 2. Іменна заявка                               

         Додаток 3. Протокол засідання мандатної комісії                                                 

         Додаток 4.  Декларація про відповідальність

         Додаток 5.  Акт готовності місця проведення змагань                                

         Додаток 6.  Акт технічної комісії                                                      

         Додаток 7.  Акт передстартового медичного огляду                                       

         Додаток 8.  Протокол технічних результатів. Особистий залік.

         Додаток 9. Протокол командних результатів.               

                                    

 1. 1.     ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Визначення.

            Підводне  полювання - дисципліна підводного спорту, що полягає в пошуку і видобутку риби під водою пірначем із затримкою подиху, який використовує гарпунну рушницю, що заряджається тільки мускульним зусиллям спортсмена.

 

            1.2. Характер змагань.

   1.2.1. Змагання  з підводного полювання  за  метою  проведення та  за  системою   заліку поділяються  на такі:

              1) особисті, в яких визначають виключно результати  окремих  учасників;

              2) командні, в яких результати окремих учасників зараховують тільки  командам і   визначають результати команд;

              3) особисто-командні,  в яких визначають результати, як окремих учасників, так і         команд;

              4) кваліфікаційні, в яких визначають виконання учасниками розрядних норм Єдиної   спортивної  класифікації України для присвоєння  спортивних  звань та розрядів;

              5) відбіркові,  за  результатами яких формують збірні команди;

              6) на встановлення рекордів;

              7) показові. 

   1.2.2. Характер і програма змагань  у кожному  випадку  визначаються  Положенням.                                      

            Примітка. Як  правило,  Положення передбачає одночасно кілька  цілей змагань.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ  ЗМАГАНЬ

            2.1. Керівництво.

2.1.1.Загальне керівництво підготовкою і проведенням всеукраїнських змагань здійснює ДЕРЖКОМСПОРТ  України, відділ військово-технічних видів спорту Центрального комітету Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і Федерація підводного спорту  та підводної діяльності України (ФПСПДУ). Для змагань обласного і меншого рівня - Управління з питань фізичної культури і спорту державної адміністрації відповідної області, обласний комітет ТСО України й обласна Федерація підводного спорту.

            2.1.2. Змагання з підводного полювання можуть бути проведені будь-якою організацією тільки на підставі затвердженого спортивного календарного плану ФПСПДУ, підготовленого її комісією з підводної стрільби та полювання, чи календарного плану обласної Федерації.

            2.1.3. Організація, що бажає в наступному році проводити всеукраїнські змагання (надалі – Організатор), повинна не пізніше 1 листопада поточного року направити на адресу Президії Федерації підводного спорту та підводної діяльності України заявку (протокол угоди), завірену печаткою і підписом керівника організації та погоджену з обласною Федерацією підводного спорту. За умови позитивного рішення за заявкою  (підписанні протоколу угоди з боку ФПСПД України) дані змагання включаються до календарного плану.

2.1.4. Для підготовки до проведення великих і міжнародних змагань, Організатором створюється Оргкомітет, до складу якого можуть бути включені представники місцевих державних і громадських організацій.

            У завдання  Оргкомітету входять:

 • забезпечення прийому, розміщення, харчування і відправлення учасників змагань і членів суддівської колегії;
 • виготовлення афіш, програм, оповіщення населення через засоби масової інформації про проведення змагань, по закінченні про їхні підсумки;
 • підготовка плавальних засобів та обладнання, що необхідні для проведення змагань;
 • уживання заходів по забезпеченню безпеки учасників і глядачів змагань;
 • організація медичного забезпечення змагань;
 • формування суддівської колегії змагань разом із Федерацією підводного спорту;
 • забезпечення суддівської колегії змагань необхідною комп'ютерною й оргтехнікою для оперативного підрахунку результатів, випуску протоколів і іншої документації за підсумками змагань;
 • створення призового фонду для нагородження переможців змагань;
 • залучення спонсорів для надання фінансової й інформаційної підтримки змагань;
 • урочисте відкриття і закриття змагань.

2.1.5. На період підготовки і проведення невеликих змагань (до 25 учасників) Організатор повинен призначити керівника змагань.

            2.1.6. Безпосереднє керівництво проведенням змагань покладається на Головну суддівську колегію змагань (Головний суддя, Головний секретар, заступник Головного судді), персональний склад якої затверджується Федерацією підводного спорту та підводної діяльності України (області) по представленню всеукраїнської (обласної) колегії суддів.

 

            2.2. Положення про змагання.

            2.2.1. Організація, що проводить змагання (Організатор) зобов'язана підготувати "Положення про проведення змагань" (надалі  - Положення).

            2.2.2. Положення повинне бути затверджене Організатором і погоджено з відповідною Федерацією,   а   також  з   необхідними  органами  й   організаціями   (наприклад, з регіональним Комітетом ТСО України, місцевими державними органами влади, прикордонною службою, органами рибоохорони, санепідемстанцією, рятувальною службою, інспекцією судноплавства та ін.).

            2.2.3. Положення повинне висвітлювати наступні питання:

 • мету і задачі змагань;
 • місце і час проведення;
 • керівництво й організація;
 • фінансування;
 • умови допуску до змагань;
 • характер змагань (особисті, особисто-командні, командні);
 • програма;
 • умови проведення змагань;
 • місце проведення змагань (з додатком карти основної та резервної зони);
 • терміни проведення і тривалість кожного етапу (дня) змагань;
 • заходи безпеки;
 • перелік видів риб, заборонених до видобутку;
 • специфіка підрахунку результатів (коефіцієнти, штрафи та ін.);
 • визначення переможців;
 • організаційні питання.

            2.2.4. Положення про змагання може висвітлювати питання, передбачені Правилами, але ні в якому разі їм не суперечити.

            2.2.5. У разі видання загального „Положення про всеукраїнські змагання з підводного спорту” на окремий рік, Організатор повинен підготувати „Додаткове положення про змагання”, де має висвітлити питання, які не потрапили до загального Положення.

            2.2.6. Положення повинне бути затверджене Президією Федерації:

 • України для всеукраїнських змагань не пізніше, ніж за три місяці до їхнього початку;
 • області для змагань обласного і  меншого рівня не пізніше, ніж за один місяць до їхнього  початку.

            2.2.7. Серед команд-учасників змагань, що надіслали попередні заявки, Організатор повинен поширити офіційне запрошення з додатком затвердженого Положення не пізніше, ніж за три місяці (для обласного рівня за один місяць) до їхнього початку.

        2.2.8. Якщо змагання проводяться за рахунок часткових внесків учасників, до Положення додається попередній кошторис витрат на проведення змагань.

      2.2.9. Вносити  будь-які зміни в затверджене Положення може тільки організація, яка його затвердила. Про всі зміни  у Положенні учасники повинні  бути сповіщені не пізніше, ніж за місяць до початку змагань.

          2.2.10. Термін переносу змагань оголошується не пізніше, ніж за 2 місяця до вказаного в календарі.

 

   2.3. Заявки на участь у змаганнях.

   2.3.1. Попередні  заявки  на участь у змаганнях подають на  адресу та  в  термін, що визначаються  Положенням.  Форма попередньої заявки наведена  у Додатку 1.

В попередній  заявці повинна бути наведена  кількість членів команди,  у  тому числі спортсменів, тренерів, представників та супроводжуючих осіб.

2.3.2. У випадку проведення змагань на умовах часткового фінансування, організація, що заявляє команду для участі, повинна не пізніше, ніж за один місяць до початку змагань, зробити оплату суми часткового внеску. Робити оплату часткового внеску на місці проведення змагань дозволяється тільки за згодою Організатора.

2.3.3. Іменні заявки на участь у змаганнях подають в мандатну комісію в термін, що визначається Положенням. Форма іменної заявки наведена  у Додатку 2.

Іменна заявка  повинна бути завірена печатками організації, що направила команду            (окремих  спортсменів) на змагання, і  медичного закладу.

В іменній заявці напроти прізвища кожного спортсмена повинно бути написане рішення лікаря про допуск спортсмена до змагань,  завірене підписом  лікаря  і його печаткою або медичного закладу.

 

2.4. Мандатна комісія.

2.4.1. Допуск команд і її учасників до змагань здійснюється на мандатній комісії, яка звичайно проводиться напередодні, але не раніше, ніж за 24 години до початку змагань. Склад і розподіл обов'язків у комісії визначається наказом Організатора змагань. Як правило, обов'язки голови комісії виконує представник Оргкомітету, членами її є Головний секретар і лікар змагань. Висновок про допуск до змагань повинен оформлятися протоколом, підписаним усіма членами мандатної комісії (див. Додатки 3,3а).

            2.4.2. На мандатній комісії представник команди-учасника повинен пред'явити наступні документи:

             2.4.2.1. Загальні документи  на команду:

 • іменну заявку від організації на команду  і спортсменів, що виступають в особистому заліку;
 • документи, що підтверджують сплату колективного й індивідуальних  членських внесків у Федерацію підводного спорту та підводної діяльності України:
 • документи, що підтверджують сплату часткового внеску в Оргкомітет;
 • посвідчення про відрядження.

            2.4.2.2. Документи на кожного спортсмена:

 • паспорт чи документ, що його замінює;
 • „Посвідчення підводного мисливця” ФПСПД України;
 • поліс про страхування від нещасного випадку;
 • декларацію про відповідальність встановленого зразка, підписану спортсменом особисто (див. Додаток 4).

    2.4.3.  Відповідальність, у тому числі матеріальну, за прибуття на змагання  спортсменів (команд), не допущених мандатною комісією до участі в змаганнях через невідповідність представлених документів вимогам  Положення і дійсних Правил, несуть організації, що їх відряджали.   

            2.4.4. Після завершення роботи мандатної комісії повинна  проводитись нарада представників команд за участю представника ФПСПД України і Головного судді змагань. На ньому повинні обговорюватися всі питання, пов’язані з організацією, технічним забезпеченням, програмою змагань, а також повинне бути проведено жеребкування команд і спортсменів, суден супроводу.

.

         2.5. Технічна комісія

2.5.1. Технічна  комісія  перевіряє  обладнання,  засоби технічного забезпечення місця змагань і спорядження учасників та  визначає  їх  придатність і готовність до змагань.                                                                       

2.5.2. Персональний склад и розподіл обов’язків в технічній  комісії визначається спеціальним документом (наказом та ін.) Організатора, погодженим з керівником і Головним суддею змагань.

2.5.2.1. Головою   технічної   комісії   призначають  заступника  головного  судді  по техніці та обладнанню.                                                                          

2.5.2.2. До  складу технічної  комісії  можуть  входити  члени  суддівської   колегії змагань за погодженням з  Головним суддею.                                                            

2.5.3. За результатами перевірки місця проведення змагань,  його обладнання та технічного забезпечення на відповідальність вимогам цих  Правил,  а   також перевірки наявності необхідної документації та офіційно призначених Організатором осіб, які обслуговують обладнання (плавзасоби, компресор та ін.) та їх кваліфікації, складу комендантської команди, технічна комісія складає акт готовності місця змагань та його обладнання до проведення змагань,  погоджує його з лікарем  змагань,  затверджує у Головного судді та надає керівникові змагань. Форма акту наведена у Додатку 5.                                        

2.5.4. Особиста підводна зброя спортсменів, комплектність і справність індивідуального спорядження учасників обов’язково повинна перевірятися на технічній комісії перед початком змагань. Керує технічною комісією заступник Головного судді по техніці та обладнанню. Особлива увага приділяється перевірці справності та безпеці підводної рушниці, довжині і міцності лина, наявності підводного ножа, буя-планшета з міцним буйрепом, а також номера учасника змагань (на прапорі чи буї, розмір напису повинен бути не менше ніж 15 см). За результатами роботи технічної комісії складається відповідний акт. Форма акту наведена в Додатку 6.

2.6. Комендант змагань і комендантська команда.                                                                                                                  

2.6.1. Комендант змагань відповідає за:

1) своєчасну підготовку місця змагань, в тому числі місць для учасників та глядачів, підсобних приміщень і їх санітарний стан та художнє  оформлення;

2) забезпечення заходів безпеки учасників та глядачів, які направлені    на попередження захворювань, травм і нещасних випадків, пов’язаних з несправностями обладнання та інвентарю на місці змагань, відсутністю рятувальних засобів.

3) забезпечення суддівської колегії необхідним інвентарем та матеріалами;

4) підтримання  необхідного  порядку в місцях проведення змагань;

5) роботу обслуговуючого персоналу, виконання своїх обов‘язків комендантською командою;

2.6.2. Комендант змагань підпорядкований Головному судді та його заступнику по техніці та обладнанню.

2.6.3.Під керівництвом коменданта змагань працює комендантська команда та рятувальники.

 

2.7.  Лікар змагань

2.7.1. Лікар змагань є заступником Головного судді по медичному забезпеченню.

2.7.2. Лікар змагань  входить до складу мандатної комісії.  Він перевіряє  правильність оформлення лікарських віз в  іменних  заявках  та  інших  документах  учасників  і  визначає допуск  спортсменів до змагань за станом здоров’я.

Лікар змагань  має  право  при необхідності організувати контрольно-лікарське обстеження спортсменів і давати висновок про допуск їх до  змагань. Форма акту передстартового медичного огляду наведена у Додатку 7.

Рішення лікаря змагань про допуск або не допуск спортсмена до змагань за станом здоров’я є остаточним и безапеляційним.

2.7.3. До початку змагань лікар повинен перевірити:

1) готовність і санітарно-гігієнічний стан місць проведення змагань, а також розміщення та харчування учасників  у разі, якщо це передбачене Положенням ;

2) наявність і готовність засобів для надання невідкладної та першої медичної допомоги, наявність санітарного транспорту з відповідальним оснащенням (апарат  для штучного дихання, кисневий інгалятор, носилки та ін.);

3) акт перевірки якості повітря від компресора.

Лікар змагань бере участь  в складанні технічною комісією акта про готовність місця змагань та його обладнання до проведення змагань (підписує його).                                                                                                         

         Лікар змагань інструктує і розподіляє обов’язки медичного персоналу, визначає місце розгортання медичного пункту та порядок надання медичної допомоги під час змагань.             

2.7.4. Під час змагань лікар здійснює:                                                    

1) санітарно-гігієнічний контроль за місцем проведення змагань та харчуванням учасників;                                                                                      

2) медичний контроль за учасниками, при необхідності  проведення передстартового  огляду учасників перед розминкою або організацію контрольно-лікарського обстеження для визначення можливості спортсмена продовжувати  участь  в   змаганнях;                                                                                           

3) надання медичної допомоги при травмах і захворюваннях;

4) передстартовий медичний  огляд учасників змагань, якщо  він вважає це необхідним.

 

2.8. Представник Федерації.

            2.8.1.   На кожне всеукраїнське змагання Президією Федерації підводного спорту та підводної діяльності України призначається офіційний представник (делегат) Федерації.

            2.8.2.   До його обов'язків входить наступне:

 • переконатися, що Організатор змагань виконав усі необхідні умови для їхнього проведення відповідно до  вимог дійсних Правил;
 • переконатися, що Положення про змагання відповідає  дійсними Правилами і не порушує їх. Особлива увага повинна приділятися вибору і розмежуванню робочих зон акваторії змагань, а також визначенню мінімальної і максимальної залікової ваги здобутої риби;
 • переконатися про вжиті заходи по дотриманню безпеки і медичного забезпечення;
 • діяти в тісному співробітництві з Головною суддівською колегією як  член Апеляційного журі.

            2.8.3. Представник ФПСПД України має право знаходитися на будь-якому офіційному судні змагань і повинен повідомляти Головного суддю про всі дії, що є порушеннями  Правил чи Положення.

            2.8.4. Після закінчення змагань він повинен у триденний термін надати в Президію Федерації офіційний звіт про змагання.

   2.8.5.   Витрати на проїзд, харчування і розміщення представника Федерації відшкодовуються йому Організатором змагань відразу по закінченні останніх на підставі наданих документів, що підтверджують витрати.

 

 2.9. Відповідальність.

Федерація підводного спорту та підводної діяльності України, організатори і їх представники, Головний суддя змагань і його помічники не несуть відповідальності за можливу матеріальну шкоду чи ушкодження, що можуть бути нанесені спортсменам та їх спорядженню під час проведення змагань, особливо  під час їхнього перебування  під водою.

           

 

3. УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ

 

3.1. Допуск до участі.

            3.1.1. До участі в змаганнях допускаються особи обох статей, що досягли віку 18 років (на перший день змагань), які пройшли відповідну підготовку, медичне обстеження та одержали дозвіл лікаря, мають необхідні документи, знають ці Правила, Положення про проведення змагань і включені в іменну заявку на ці змагання.

            3.1.2. Перш, ніж бути допущеним до участі в змаганнях, команда і її учасники зобов'язані вчасно сплатити щорічний колективний і індивідуальні членські внески у Федерацію підводного спорту та підводної діяльності України.

            3.1.3. У випадку проведення змагань на умовах часткового фінансування команда і спортсмени, що виступають в особистому заліку, зобов'язані заздалегідь сплатити внесок за  участь, розмір якого визначається Оргкомітетом і вказується в Положенні.

           

            3.2.  Склад  команди.

            3.2.1.   Кількість учасників змагань, що заявляються від однієї організації (членів команди і спортсменів, що виступають в особистому заліку), повинно бути обговорене в Положенні про дані змагання.

            3.2.2.   Для всеукраїнських змагань дозволяється заявляти від організації команду в наступному складі: один представник, три спортсмени й один запасний учасник.

            3.2.3.   Команда повинна виступати на змаганнях у складі не більше ніж три спортсмени одночасно. Представник команди має право брати участь у змаганнях як запасний спортсмен.

            3.2.4.   Спортсмен не може бути замінений під час виступу. Однак після першого дня змагань представник має право замінити одного з трьох спортсменів, що виступали в перший день. Про зроблену заміну представник зобов'язаний повідомити Головного суддю змагань і представника ФПСПД України не пізніше, ніж за одну годину до початку другого дня змагань.

            3.2.5.   В особистому заліку для всеукраїнських змагань дозволяється заявляти тільки спортсменів, що не ввійшли до складу команди.

 

            3.3.    Права й обов'язки учасників змагань.

            3.3.1. Представник команди.

            3.3.1.1. Представник призначається організацією, від імені якої команда виступає на змаганнях. Його прізвище вноситься в іменну заявку.

            3.3.1.2.  Представник зобов'язаний:

 • бути присутнім на засіданні мандатної комісії, нараді представників, спільних нарадах із суддівською колегією, представляючи інтереси команди і спортсменів своєї організації;
 • пред'явити на мандатній комісії змагань усі необхідні документи;
 • брати участь у жеребкуванні команд і спортсменів;
 • забезпечувати своєчасну явку спортсменів на змагання;
 • інформувати членів команди про вказівки і рішення Організатора і суддівської колегії.

            3.3.1.3.  Представник має право:

 • бути посередником між спортсменом своєї команди і суддівською колегією;
 • знаходитися в зоні ведення полювання будь-якого спортсмена своєї команди на офіційному судні  або плавзасобі забезпечення і надавати йому технічну чи методичну допомогу;
 • робити заміну після першого дня змагань будь-якого спортсмена своєї команди;
 • бути присутнім при зважуванні видобутку після виступу в змаганні спортсмена своєї команди і визначенні його результату суддівською колегією;
 • подавати протести в письмовому виді Головному секретарю змагань протягом  30 хвилин з моменту події;
 • передавати функції представника капітану команди у випадку своєї тимчасової відсутності.

 

            3.3.2.   Спортсмени.

            3.3.2.1.  Спортсмен зобов'язаний:

 • знати і дотримуватись дійсних Правил проведення змагань і Положення;
 • строго дотримуватись під час змагань необхідних заходів безпеки при заняттях підводним полюванням;
 • привласнений йому номер установити на  буй чи планшет із прапором;
 • дотримуватись загальноприйнятих морально-етичних норми поведінки і дисципліни, як під час проведення змагань, так і поза ними, бути коректними і ввічливими стосовно інших учасників і суддів;
 • під час змагань знаходитися у відведених для учасників місцях;
 • строго виконувати всі розпорядження суддів і організаторів, спілкуватися із суддями тільки через представника своєї команди;
 • виступати в охайному спортивному костюмі і спорядженні;
 • під час параду бути одягненим у єдину форму команди.

            3.3.2.2.Спортсмен має право:

 • використовувати для участі в змаганнях спорядження, обговорене в Правилах;
 • звертатися безпосередньо до судді на судні  супроводу чи забезпечення.

 

 

4. СУДДІВСЬКА  КОЛЕГІЯ

            4.1. Загальні положення.

            4.1.1. Для проведення змагань і визначення спортивно-технічних результатів формується суддівська колегія змагань на чолі з Головним суддею.

            4.1.2. Суддівська колегія затверджується Організатором змагань і Федерацією підводного спорту та підводної діяльності України.

            4.1.3. На всеукраїнських змаганнях Головними суддями і їхніми заступниками можуть бути тільки судді Національної категорії, старшими суддями - не нижче першої категорії. На змаганнях обласного рівня керівні суддівські обов'язки повинні виконувати судді не нижче першої категорії.

            4.1.4. Суддівська колегія повинна проводити змагання, строго керуючись дійсними Правилами і Положенням про дані змагання.

            4.1.5. Судді даних змагань не можуть бути одночасно його  учасниками чи представниками (капітанами) команд.

            4.1.6. До складу суддівської колегії змагань по підводному полюванню повинні бути включені наступні судді:

            - Головний суддя змагань;

            - заступник Головного судді по спортивній частині;

            - заступник Головного судді по техніці та обладнанню;

            - заступник Головного судді по медичному забезпеченню;

            - Головний секретар змагань;

            - секретарі;

            - старший суддя;

            - старший суддя комісії визначення результатів (КВР);

            - суддя КВР;

            - судді на акваторії;

            - суддя при учасниках;

            - суддя-інформатор;

            - суддя по нагородженню;

            4.1.7. У змаганнях з незначною кількістю учасників дозволяється сполучення деяких суддівських обов'язків.

            4.1.8. Судді на змаганнях повинні бути одягнені в однакову форму: біла сорочка (блузка), темні штани (спідниця).

            4.1.9.  Судді повинні мати нагрудний знак, що відповідає їхній суддівській категорії,  і інші відмітні знаки (при їхній наявності) відповідно до  виконуваних суддівських обов'язків.   

                                                                 

            4.2.   Головний суддя.

            4.2.1. Головний суддя змагань забезпечує проведення і суддівство змагань відповідно до  Правил, Положення та з дотриманням усіх заходів безпеки.

            4.2.2. За добу до початку змагань Головний суддя зобов'язаний прийняти від Оргкомітету акт про готовність місць проведення змагань і організувати завчасну перевірку місць, устаткування, спорядження і забезпечення заходів безпеки відповідно до  вимог дійсних Правил.

            4.2.3. Він зобов'язаний перед початком змагань зробити засідання суддівської колегії, розподілити суддів по  ділянках і визначити їхню готовність до початку змагань.

            4.2.4. Головний суддя має право:

 • припинити подальше проведення  змагань чи оголосити перерву у випадку несприятливих погодних умов;
 • робити зміни в програмі і розкладі змагань у разі потреби;
 • робити в ході змагань переміщення суддів;
 • відстороняти від суддівства суддів, що зробили грубі помилки;
 • скасовувати помилкове рішення суддів, особисто переконавшись в цьому;
 • виносити рішення по будь-якому питанню, по якому думки суддів розходяться;
 • зняти зі змагань  учасника чи суддю за грубе порушення Правил чи неетичне поводження.

            4.2.5. Головний суддя  не має право змінювати, установлені дійсними Правилами і Положенням, вимоги й умови проведення змагань.

            4.2.6. По закінченні змагань Головний суддя проводить заключне засідання суддівської колегії, де оцінює роботу її членів, робить необхідні зауваження.

            4.2.7. Після оформлення протоколу змагань,  звіту суддівської колегії (при необхідності)  він зобов'язаний особисто їх перевірити і підписати.     

                                            

            4.3. Заступник Головного судді по спортивній частині.

            4.3.1. Працює під керівництвом Головного судді змагань.

            4.3.2. Є відповідальним за забезпечення і дотримання заходів безпеки.

            4.3.3. Організує і контролює роботу членів суддівської колегії.

            4.3.4. Заступник головного судді має право  дискваліфікувати  учасника за порушення дійсних Правил,  зафіксоване ним.

            4.3.5. Виконує обов'язки Головного судді у випадку його відсутності.

 

            4.4. Заступник Головного судді по техніці й обладнанню.

            4.4.1. Працює під керівництвом Головного судді змагань.

            4.4.2. Керує роботою технічної комісії, організує прийом і перевірку устаткування місць проведення змагань, а також індивідуального спорядження учасників, складає акт про їхню технічну придатність.

            4.4.3. Має право в будь-який момент змагань провести вибіркову перевірку спорядження учасника і відсторонити його від участі у вправі  у випадку недотримання вимог дійсних Правил.

 

            4.5. Заступник Головного судді по медичному забезпеченню.

            4.5.1. Бере участь у роботі мандатної комісії, перевіряє правомірність допуску до змагань зі стану здоров'я.

            4.5.2. При необхідності організує контрольно-лікарське обстеження учасників і дає висновок про допуск їх  до  змагань чи про можливість продовження участі.

            4.5.3. Організує і здійснює медичне спостереження за учасниками в процесі змагань. Робить необхідну першу медичну допомогу при  травмах чи захворюваннях.

            4.5.4. Він повинен бути обізнаний про маршрут і засоби евакуації потерпілого в лікувальну установу.

 

            4.6. Головний секретар і секретарі.

            4.6.1. Головний секретар підпорядковується тільки Головному судді  змагань.

            4.6.2. Він несе відповідальність за правильне і своєчасне  визначення  результатів змагань,  за підготовку й оформлення всієї документації змагань і зобов'язаний: 

 • до  початку змагань одержати від Організатора всю необхідну документацію,  канцелярські приналежності,  засоби оргтехніки і нагородні матеріали,  перевірити  їхню якість і кількість,  організувати (при необхідності) підготовку відсутніх матеріалів;
 • до  початку змагань перевірити підготовку й устаткування місця роботи  секретаріату і засобів інформації учасників і глядачів про хід змагань;
 • підготувати  необхідну  документацію для мандатної комісії і провести інструктаж секретарів-членів мандатної комісії;    
 • організувати і контролювати роботу секретаріату;
 • приймати  протести  у  представників команд і негайно доповідати про них Головному судді, брати участь у роботі Апеляційного журі;
 • з дозволу Головного судді подавати інформацію про хід змагань судді-інформатору і представникам преси;
 • оформляти звіт про роботу суддівської колегії (при необхідності);
 • визначити рейтинг спортсменів і команд за методикою, затвердженою Комітетом підводної стрільби та полювання ФПСПД України;
 • підготувати протоколи змагань, підписати і передати їх організаторам і представникам (капітанам) команд.

            4.6.5. У допомогу Головному секретарю надаються секретарі, що працюють під його керівництвом.

 

            4.7. Старший суддя.

            4.7.1. Працює під керівництвом Головного судді і його заступника по спортивній частині.             4.7.2. За вказівкою Головного судді подає стартову команду одним із засобів: голосом "Старт", звуковим сигналом, сигнальною  ракетою чи стартовим пістолетом.

            4.7.3. Спостерігає за правильністю розташування команд і спортсменів на акваторії.

            4.7.4. Він керує діями суддів на акваторії (у суднах супроводу).

            4.7.5. До початку змагань він повинен перевірити місця змагань, наявність, справність, правильність установки й розмітки устаткування, систему забезпечення заходів безпеки та інших вимог і умов проведення змагань.

 

            4.8. Старший суддя комісії визначення результатів і суддя КВР.

            4.8.1. Старший суддя КВР працює під керівництвом заступника Головного судді по спорту.

            4.8.2. Він керує процедурою зважування улову спортсменів.

            4.8.3. Він повинен визначити точну вагу кожного екземпляра улову, повідомити його секретарю змагань, що повинний занести його в картку спортсмена і визначити загальний результат спортсмена.

            4.8.4. Суддя КВР працює під керівництвом старшого судді КВР.

            4.8.5. Визначення результату спортсмена повинне проводитися в присутності представника (капітана) команд, що не має права втручатися в роботу КВР. Після визначення результату представник (капітан) має право ознайомитися з попередніми результатами оцінки. Свою згоду з рішенням КВР він підтверджує особистим підписом на стартовій картці учасника (див. Додаток №7), у випадку розбіжностей має право звернутися з протестом у Апеляційне журі змагань.

            4.8.6. Повна інформація про результати спортсменів (на заповнених стартових картках учасників) повинна з комісії оперативно передаватися Головному секретарю.

 

            4.9.  Судді на акваторії.

            4.9.1. Працюють під керівництвом старшого судді.

            4.9.2. Якщо змагання проводяться із суднами супроводу спортсменів (команд), судді повинні розташовуватися в суднах. У цьому випадку суддя на акваторії зобов'язаний:

 • транспортувати спортсмена (команду) за його бажанням у будь-яке місце зони змагань;
 • стежити за дотриманням спортсменом(ами)  дійсних Правил і Положення про змагання;
 • фіксувати і повідомляти старшому судді про будь-який випадок порушень з боку спортсмена(ів), а також про виникнення надзвичайних ситуацій (по рації, червоним прапорцем);
 • контролювати час закінчення змагань;
 • здійснювати контроль улову спортсмена(ів);
 • підтверджувати улов спортсмена(ів) на процедурі зважування.

            4.9.3. Якщо змагання проводяться без суден супроводу, судді повинні розташовуватися в суднах, що забезпечують і здійснювати контроль у довіреному їм районі акваторії. Обов'язки судді на акваторії ідентичні викладеному в попередньому пункті Правил, за винятком  функції транспортування спортсмена (команди).

 

            4.10. Суддя при учасниках.

            4.10.1. Працює під керівництвом заступника Головного судді по спорту.

            4.10.2. Судді при учасниках є посередниками між суддівською колегією й учасниками і зобов'язані:

 • вишикувати учасників змагань для парадів відкриття, закриття і нагородження, віддавати  рапорт приймаючому парад;
 • попереджати учасників про час старту;
 • звіряти  прізвища спортсменів зі стартовим протоколом;
 • організувати вихід спортсменів до місця, відведеного для старту (з берега чи із суднами супроводу);

 

 

            4.11. Суддя-інформатор.

            Він повинен інформувати учасників і глядачів про програму і порядок проведення змагань, представляти учасників глядачам, повідомляти про попередні результати, показані спортсменами і зайняті ними місця, коментувати хід змагань.

 

            4.12. Суддя по нагородженню.

            Завчасно організує підготовку дипломів, медалей і призів. Керує обладнанням місця нагородження й організує церемонію нагородження (дикторський текст, музичний супровід, вихід учасників до п'єдесталу пошани та ін.).

 

5. ПРОВЕДЕННЯ   ЗМАГАНЬ

            5.1. Тривалість змагань.

            5.1.1. Тривалість кожного етапу (дня) змагань встановлюється Положенням, але вона не повинна виходити за межі наступних вимог:

 • мінімальний час безперервного перебування у воді - чотири години;
 • максимальний час безперервного перебування у воді - шість годин.

            5.1.2. Тривалість змагань Чемпіонату України і фіналу Кубка України повинна бути не менш двох днів.

            5.1.3. Початок етапу змагань (старт) повинен обов'язково здійснюватися з одного місця (з  берега чи із суден супроводу) після звукової команди чи сигнальної ракети, поданої Головним суддею.

5.1.4. Кінець етапу змагань (фініш) фіксується по  команді (звуковий сигнал, ракета) Головного судді.

            5.1.5. Фініш фіксується суддями в суднах супроводу за контрольним часом, а при змаганні без суден супроводу  - на березі, у місці обговореному суддівською колегією.

5.1.6. При погіршенні метеорологічних умов Головний суддя змагань разом із представником ФПСПД України має право змінити тривалість  етапу чи прийняти рішення про його припинення.

            5.1.7. Перерване по погодних чи інших форс-мажорних обставинах змагання вважається проведеним, якщо з моменту старту пройшло не менш 2/3 офіційно оголошеної його тривалості.

           

5.2. Судна супроводу.

            5.2.1. Судна супроводу спортсменів на змаганнях можуть бути розподілені по одному з наступних варіантів (це повинно бути обов'язково зазначено у Положенні):

 • судно супроводу  надається кожному спортсмену;
 • судно супроводу  надається кожній команді;
 • судна супроводу розподіляються рівномірно по всій зоні змагань з можливістю візуального спостереження за кожним спортсменом, що бере участь у змаганнях.

            5.2.2. Конкретний розподіл суден супроводу і суддів-водіїв на них виробляється на підставі жеребкування.

            5.2.3. Судді на човни супроводу членів команди хазяїв змагань призначаються делегатом ФПСПД України завчасно. Обов'язковим є вимога вибору судді з іншого регіону.

            5.2.4. Судно, що супроводжує кожного спортсмена, повинне мати на добре видимому місці номер, що наданий спортсмену (мінімальний розмір шрифту 15 сантиметрів).

            5.2.5. Представник команди може знаходитися на будь-якому судні супроводу, що контролює виступ спортсменів його команди.

            5.2.6. Протягом  змагань судну супроводу дозволяється буксирувати інше судно спортсмена своєї команди і забороняється буксирувати судно супроводу іншої команди.

 

            5.3. Умови проведення змагань.

            5.3.1. У процесі проведення змагань спортсмени мають право за бажанням  обирати чи змінювати місце проведення полювання, не виходячи за межі  зони змагань.

5.3.2. У відведений для змагань час спортсмен має право відпочивати на судні  супроводу чи на березі, попередньо здавши судді свою рушницю.

            5.3.3. Для змагань, що мають особистий залік, спортсменам забороняється мати стосунки між собою, за винятком випадків небезпеки.

5.3.4. Спортсменам забороняється наближатися один до одного на відстань менше ніж 10м.

5.3.5. Суворо забороняється передача,  обмін чи продаж один одному добутої спортсменами риби.

5.3.6. Після сигналу, що оповіщає про закінчення етапу змагань, спортсмену дозволяється зібрати спорядження, що знаходиться під водою. Риба, піднята на поверхню після сигналу, в улов не зараховується і до зважування не допускається.

 

            5.4. Збереження і зважування улову.

            5.4.1. У випадку використання персональних суден супроводу добута риба (улов) приймається від спортсмена у воді суддею на судні, що повинен зберігати її в запечатаній тарі з номером спортсмена.

            5.4.2. Після завершення змагань суддя на судні повинен здати запечатану тару з уловом спортсмена в суддівську колегію.

            5.4.3. У випадку відсутності персональних суден супроводу спосіб збереження і передачі улову  спортсменів чи команд суддям повинен бути обов'язково обговорений у Положенні. Для цієї мети, як правило, повинні використовуватися іменні кукани спортсменів, що після завершення етапу змагань  передаються представникам суддівської колегії.

            5.4.4. Почерговість зважування визначається відповідно до  жеребкування спортсменів (команд). В другий день порядок зважування повинен бути змінений на протилежний.

            5.4.5. На процедурі зважування улову зобов'язані бути присутні:

 • суддя в судні супроводу;
 • представник команди;
 • представник органів рибоохорони;
 • члени суддівської колегії;
 • спортсмен

5.4.6. Процедура зважування повинна проводитися привселюдно, з демонстрацією улову й оголошенням попереднього результату спортсмена.

            5.4.7. Категорично заборонено пред'являти на зважування рибу,  яка була добута не в стані вільного плавання, загиблих до змагань, а також піймані за допомогою недозволеного спорядження.

            5.4.8. Для  зважування  необхідно  використовувати  ваги, що мають  погрішність  не  більше ніж 10 грам  для  риб  вагою  до 3 кг, і не більше ніж  50 грам  для  риб вагою  до 12,5 кг.

            5.4.9. Уся здобич спортсменів (команд) на змаганнях надходить у розпорядження Організатора.

 

            5.5. Визначення результатів.

5.5.1. Результат спортсмена (команди) визначається кількістю набраних очок.

            5.5.2. Очки нараховуються в такий спосіб:

 • одне очко за кожен грам ваги залікової риби. Максимальна вага, за яку нараховують очки, встановлюється Положенням і не повинна перевищувати 12,5 кг;
 • крім того, для кожної одиниці залікової риби нараховуються преміальні очки, розмір яких, як правило, відповідає мінімальній заліковій вазі риби. Вона встановлюється Положенням і повинна бути не менше, ніж 300 грам.

            5.5.3. Для деяких видів риби у Положенні може бути обговорена інша система підрахунку  очок чи установлені додаткові понижуючі коефіцієнти. У будь-якому випадку ця система не повинна давати перевагу при визначенні результату в порівнянні з використанням звичайної системи.

            5.5.4. У Положенні може бути встановлена різна мінімальна залікова вага для різних видів риб, яка не повинна суперечити  вимогам  „Правил любительського і спортивного рибальства в Україні”.

            5.5.5. Допускається в Положенні:

 • вводити обмеження по кількості залікових одиниць кожного виду риби;
 • встановлювати  штрафи для улову нижче 2/3 мінімальної залікової ваги. Цей штраф повинен відповідати кількості очок, що присуджуються за мінімальну вагу улову.

 

5.6. Особистий залік.

            5.6.1. Особистий залік проводиться за кількістю очок, набраним кожним спортсменом за підсумками  змагань.

            5.6.2. У випадку проведення заміни в команді спортсмена  після першого дня змагань, в особистому заліку будуть присутні обоє, кожен зі своїм результатом.

            5.6.3. Переможцем у змаганнях визнається спортсмен, що набрав найбільшу суму очок.

            5.6.4. Інші місця, зайняті командами, визначаються відповідно до  показаних результатів (набраними очками).

            5.6.5. У випадку рівності очок, набраних двома чи декількома спортсменами, перевага віддається спортсмену, що має найбільшу вагу одного добутого екземпляра риби.

            5.6.6. Переможцю змагань присуджується почесне звання, що відповідає рівню змагань, у яких він брав участь (чемпіон України, області і т.д.).

            5.6.7. Йому повинен бути вручений диплом Федерації, що проводить змагання, а також інша атрибутика переможця, якщо вона передбачена Положенням про змагання.

 

5.7. Командний залік.

            5.7.1. Командний залік проводиться за сумою очок, нарахованих в особистому заліку всім спортсменам кожної з команд.           

            5.7.2. Команди, що складаються менше, ніж із трьох спортсменів, також повинні бути включені до командного заліку.

            5.7.3.  Переможцем  змагань  оголошується команда, що набрала найбільшу суму очок.

            5.7.4. Інші місця, зайняті командами, визначаються відповідно до  показаних результатів (набраних очок).

            5.7.5. У випадку рівності очок, набраних двома чи декількома командами, перевага віддається команді, що має більш високе місце свого спортсмена в особистому заліку.

            5.7.6. Команді-переможцю змагань і всім членам команди (спортсменам і представнику) присуджується почесне звання, що відповідає рівню змагань, у яких вона брала участь (чемпіон України, області і т.д.).

            5.7.7. Команді-переможцю і її членам повинні бути вручені дипломи Федерації, що проводить змагання, а також інша атрибутика переможця, якщо вона передбачена Положенням про змагання.

 

5.8. Штрафи загальні.

             Учасники змагань можуть бути дискваліфіковані Головним суддею на увесь час проведення змагань за наступні порушення:

 • неетичне поводження;
 • недотримання необхідних заходів безпеки;
 • грубе навмисне порушення вимог  Правил чи Положення;
 • застосування  стимулюючих засобів (допінгу) чи відмовлення від медичного контролю.           

 

5.9. Протести.

            5.9.1. Протест може бути поданий представником  команди чи, у випадку його відсутності, капітаном.

            5.9.2. Кожен протест повинен подаватися тільки в письмовому виді з підписом заявника і з вказівкою пунктів  Правил чи Положення, що вважаються порушеними.

            5.9.3. Протест пишеться на ім'я голови Апеляційного журі змагань і повинен подаватися Головному секретарю, що зобов'язаний проставити точний час його одержання.

            5.9.4. Разом з подачею протесту в Оргкомітет змагань повинна вноситися сума застави, обговорена в Положенні (якщо не була обговорена, то 200 грн).

            5.9.5. У випадку незадоволення протесту грошова застава не повертається і передається в розпорядження Оргкомітету.

            5.9.6. Протести, що стосуються правильності заявки і законності допуску до змагань, повинні бути подані не пізніше, ніж за годину до  старту першого етапу (дня) змагань.

            5.9.7. Протести, що стосуються процедури проведення змагань і  інцидентів, що відбулися, повинні бути подані не пізніше, ніж через годину після  часу закінчення етапу (дня) змагань.

            5.9.8. Протести, що стосуються процедури зважування повинні бути подані не пізніше часу закінчення зважування улову.

            5.9.9. Протест проти присудження  місць чи проти якого-небудь рішення суддівської колегії може бути поданий не пізніше, ніж через годину після оголошення офіційних результатів змагань чи оголошення даного рішення.

            5.9.10. Протест повинний бути розглянутий протягом  однієї години з моменту подачі.

            5.9.11. Протест розглядається у Апеляційному журі, що діє в складі Головної суддівської колегії (3 чоловік) і представника національної Федерації в якості його голови.

            5.9.12. У випадку рівності при голосуванні, представник Федерації має право вирішального голосу.

            5.9.13. Рішення Апеляційного журі є остаточними і не підлягають оскарженню. Вони повинні вноситися до протоколу і повідомлятися в письмовому виді заявнику протесту.

 

5.10. Протокол змагань.

            5.10.1. За результатами змагань суддівська колегія повинна скласти  протокол  змагань і надати його організатору і кожній організації (команді), що брала участь у змаганнях.                                                                 

            5.10.2. Протокол змагань повинен містити:                                                  

 • найменування, дату і місце проведення змагань;
 • список  суддівської  колегії з указівкою посад і суддівських категорій;
 • список    учасників,     представників    і  капітанів   команд;   
 • протоколи технічних результатів в особистому заліку; 
 • протокол результатів у командному заліку (якщо Положенням передбачений командний   залік).                                                                                                                                                                                                                 

            5.10.3. Протоколи технічних результатів.                                                              

     5.10.3.1. У протоколі технічних результатів у особистому заліку повинне бути зазначено:                                                             

 • прізвище, ім'я, найменування команди кожного учасника даного виду програми змагань (або запис  "особисто" для учасників, що виступають тільки у особистому заліку);                                                      
 • результати кожного спортсмена (кількість добутих екземплярів улову, загальна вага улову, нараховані очки, зайняте місце, а також рейтинг і виконані класифікаційні розрядні нормативи);                                                                                
 • відомості про вагу і вид найбільшого екземпляра риби, а також ким із спортсменів вона була добута на змаганнях;                                                           
 • вказівки про дискваліфікацію учасників (команд) і їх причини.

Форма  протоколу технічних результатів змагань в особистому заліку приведена в Додатку 8.

                        5.10.3.2. Результат учасників (команд), що були  дискваліфіковані, у протоколі не вказуються.

            5.10.4. У протоколі результатів змагань у командному заліку повинно бути зазначено:

 • найменування команд;
 • результати (зайняті місця, очки, рейтинг) кожної команди.

Форма протоколу  результатів змагань у командному заліку приведена в Додатку 9.

            5.10.5. Протокол змагань повинен бути підписаний Головним суддею і Головним секретарем.

    

                                               6.  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ 

            6.1. Акваторія змагань.

6.1.2. Змагання  повинні  проводитися  на морській чи прісноводній акваторії, визначеної Організатором і обов’язковим погодженням з органами рибоохорони, що повинна задовольняти наступним вимогам:

 • мінімальні розміри зони проведення змагань: довжина - 3 км, ширина - 200м і глибина - 6м;
 • прозорість води по диску Секкі повинна бути не менше ніж 1м;
 • температура води повинна бути не менше, ніж  +10 С;
 • хвилювання водяної поверхні повинне бути не більше двох балів;
 • швидкість течії води повинна бути не більше ніж 2 км за годину.

            6.1.3. Акваторія змагань повинна бути розділена на кілька зон, звичайно від двох до чотирьох. Демаркаційна карта акваторії з нанесеними на неї межами зон змагань, виконана в масштабі, не менше, ніж 1:80000, повинна висилатися Організатором командам-учасникам разом з Положенням.  Межи зон повинні збігатися з помітними географічними точками, а при їхній відсутності - зі спеціально встановленими прикордонним буями.

            6.1.4. Остаточний вибір зони проведення змагань (чи двох різних зон, якщо це передбачено Положенням), а також резервної зони, повинен проводитись Організатором за шість днів до початку змагань. Змінювати розташування зон змагань після їх офіційного оголошення забороняється.

            6.1.5. Установка Організатором змагань прикордонних буїв повинна проводитись до початку офіційного ознайомлення з зонами.

            6.1.6. Офіційне ознайомлення із  зонами змагань починається за шість діб і закінчується за добу до початку змагань.

            6.1.7. Під час ознайомлення із акваторією спортсменам і представникам забороняється використовувати підводні рушниці та дихальні апарати. Виявлення у спортсмена чи в його човні у період ознайомлення з акваторією підводної рушниці чи дихального апарата спричиняє  дискваліфікацію порушника.

 

6.2.Заходи безпеки.

6.2.1. Загальне керівництво і відповідальність за забезпечення безпеки учасників і суддів покладається на Головного суддю змагань.

            6.2.2. Організатор змагань повинен передбачити і забезпечити присутність на місці проведення змагань і на борту плавзасобів супроводу служб, спорядження та обладнання, необхідних для організації екстрених підводних рятувальних операцій.

            6.2.3. Організатор  повинен забезпечити на місці проведення змагань медичне  обслуговування і дотримання норм санітарної гігієни. Вони зобов'язані призначити для цього відповідальну особу (лікаря - зам. Головного судді по медзабезпеченню).

            6.2.4. У Положенні про змагання повинні бути докладно описані всі заходи для забезпечення безпеки учасників, суддів і глядачів.

            6.2.5.  Під  час  виконання змагань  усім стороннім плавзасобам і особам, що не приймають участь у змаганнях, забороняється знаходитися в  зоні  їх проведення.

6.2.6. У ході проведення змагань у робочу акваторію допускаються тільки плавзасоби обслуговування змагань, а також судна, що перевозять офіційних представників.

           

                                               7.  СПОРЯДЖЕННЯ  І  ОБЛАДНАННЯ

            7.1. Спортсмену дозволяється використовувати наступне спорядження:

 • одну чи кілька пневматичних, гідропневматичних, гумових чи пружинних підводних гарпунних рушниць, що заряджаються тільки за допомогою мускульної сили спортсмена і цілком виключають зовнішню допомогу. Виготовлення гарпунних рушниць допускається як серійне, так і індивідуальне;
 • змінні наконечники гарпунів, що повинні мати не більше, ніж 5 зубів;
 • гарпун повинен кріпитися до рушниці міцним, нееластичним лином. Лин повинен витримувати холостий постріл у воді. Довжина лина разом з гарпуном не повинна бути більше ніж на 2 метри перевищувати прозорість води по диску Секкі. Дозволяється використання котушок з лином, що мають фіксацію припустимої довжини лина;
 • вантажний пояс, захисний одяг, ласти, маску, трубку, рукавички, компас, підводний ліхтар, годинник, глибиномір, зарядну накладку;
 • кукан (при відсутності на змаганнях персональних суден супроводу спортсменів). Він повинен мати табличку з прізвищем (чи номером) спортсмена;
 • сигнальний буй (чи платформа-планшет), який має позитивну плавучість не менше, ніж 10 кг та повинен бути з'єднаний з вантажним поясом спортсмена міцним лином. Буй повинен мати пристрій для кріплення прапора  з номером учасника (розмір шрифту повинен бути не менше, ніж 15 см);
 • підводний ніж, що повинен знаходитися у ножнах і кріпитися в довільному місці на тілі спортсмена. Розміри ножа повинні бути: довжина клинка не менше ніж 100мм, ширина клинка не менше ніж 20мм, а його товщина не менше ніж 2мм. Ніж повинен мати реєстраційний номер, що обов'язково заноситься у „Посвідчення підводного мисливця”;
 • підводний буй-маркер;
 • необхідні пристосування й інструменти.

            7.2. Спортсмену забороняється наступне:

 • заряджати чи тримати зарядженою гарпунну рушницю на березі чи на судні супроводу;
 • кріпити заряджену гарпунну рушницю на  буї чи планшеті;
 • відв'язуватися від буя (крім варіанта з використанням персональних суден супроводу на морській акваторії, коли спортсмену дозволяється віддалятися від буя не більше, ніж на 15м);
 • застосовувати акваланги чи інші автономні дихальні прилади.

            7.3.  Спортсменам чи представнику команди забороняється використовувати під час проведення змагань наступне:

 • гідролокатор;
 • устаткування зв'язку будь-якого виду;
 • будь-який інший пристрій для пересування, крім судна супроводу;
 • судно супроводу представника команди з метою відлякування чи залучення риби до спортсмена.

Примітка. Використання гідролокатора й устаткування зв'язку дозволяється перед змаганнями.

                                               

 

Комісія підводної стрільби та полювання ФПСПД України

 

                                                           Видання: квітень 2004 року